Menu Zavřeno

Arboristika – péče o stromy

Péče o stromy

 • hodnocení zdravotního stavu stromů včetně zpracování návrhu pěstebních opatření
 • odborné posudky zdravotního stavu stromů, památných stromů
 • kvalifiková péče o stromy od výsadby až do pokročilého stáří, popřípadě do jejich odstranění
 • posouzení zdravotního stavu stromů
 • dendrologické průzkumy
 • návrhy výsadeb a plány péče o stromořadí

Realizujeme výškové práce při ošetření korun řezem, konzervační ošetření nejrůznějších typů poranění, instalaci bezpečnostních vazeb korun stromů, kácení stromů i ve ztížených podmínkách. Specializujeme se a máme dlouholeté zkušenosti v oblasti ošetřování památných a mimořádně cenných stromů.

 • biotechnické zásahy v chráněných územích a přírodních rezervacích
 • krajinářské úpravy
 • přesazování vzrostlých stromů
 • poradenská činnost, stavební dozor
 • rekonstrukce stromořadí (plány pěstebních zásahů a následné péče)
 • řez výchovný, zdravotní, tvarovací, bezpečnostní, zmlazovací
 • konzervace dutin a plošných poranění
 • založení bezpečnostního vázaní korun
 • úprava stanovištních poměrů
 • výškové práce s využitím horolezecké techniky i hydraulických plošin
 • kácení stromů i ve ztížených podmínkách
 • výsadba vzrostlých stromů včetně zajištění následné péče
 • smluvní péče o městská stromořadí (řez, zálivka, okopávka, pletí rabat