Menu Zavřeno

Projekce

Zahrada od A do Z

Pěkná fungující zahrada vzniká postupem času a s rozmyslem. Jedná se o prostor, v němž je velmi důležité skloubit požadavky estetické a funkční, vyplývající z potřeb uživatelů zahradního prostoru.
Je dobré poradit se s odborníkem o druzích rostlin, které jsou schopny vytvářet proměnlivý estetický efekt v průběhu celého roku, dále o dlažbách, skalkách, taráscích, dřevěných zahradních stavbách, o vodě v zahradě, o umístění posezení.
Rozhodne-li se zákazník založit či rekonstruovat zahradu, obvykle napřed vyhledá odbornou pomoc u zahradního architekta.
Architekt provede průzkum terénu, kvality zeminy, změří potřebné vzdálenosti a seznámí se s představou zákazníka. Projektant mu vysvětlí možnosti, co lze v prostoru jeho zahrady vytvořit, a z nich vyplývající nároky na údržbu. Potom jsou vyhotoveny předběžné návrhy ve variantách, nad nimiž probíhá konzultace o dolaďování návrhu.
Výsledný návrh je vypracován do formy projektu k realizaci, který má obvykle tyto části:

 • Průvodní zpráva
 • Výkaz výměr
 • Rozpočet pro realizaci
 • Celková situace (kde je jaký prvek umístěn)
 • Osazovací plán se seznamem (kam jakou rostlinu, dřevinu zasázet)
 • Vytyčovací plán (přesná poloha objektů)
 • Detaily
 • Perspektivní pohledy pro představu
 • Řezy
 • Pohledy
 • Projekt závlahy

Zákazník následně objednává realizaci projektu. Ta se obvykle provádí od jara do podzimu. Po dokončení a předání díla dochází mezi zákazníkem a realizační firmou k dohodě o navazující údržbě zahrady.

Nově založená zahrada je živý, proměnlivý organismus, který vyžaduje průběžný dozor zahradního architekta a citlivě prováděnou péči.