Menu Zavřeno

Zahradní jezírka

Okrasná a koupací jezírka

 • Zemní práce
 • Modelace stěn výkopu
 • Betonáž schodů a skeletu stěn koupací části (pokud se realizuje)
 • Pokládka kabelů a potrubí
 • Pokládka syntetické geotextílie
 • Pokládka hydroizolační folie
 • Instalace valounů a velkých kamenů
 • Zhotovení vodoteče nebo přepadového kamene
 • Zhotovení kamenných zídek po obvodu regenerační zony
 • Zhotovení mola a schodů
 • Instalace technologie
 • Napuštění jezírka
 • Zavezení regenerační zony substrátem
 • Výsadba rostlin
 • Dopuštění jezírka a zátopová zkouška